421 Crossfit

Vår vision:

Vår vision är att människor ska må bra, varje dag genom hela livet.

Vår mission:

Vi finns för att människor ska mötas och för att vägleda dem i ett balanserat och gott liv.

Affärsidé:

Genom engagerade ledare och en gemensam mötesplats skapar vi möjlighet för människor att tillsammans investera i sig själva.

Värdeord:

Samhörighet
Välmående
Engagemang
Professionalitet
Öppenhet