Crossfit Kids & Crossfit Teens

CROSSFIT KIDS

Crossfit Kids är crossfitträning för barn 6 – 10 år, på barnens villkor, vi har 2 grupper. Barnträningen ligger lördagar kl. 10.15 – 12.00 och har Damien som coach. För mer information och anmälan kontakta Damien på: damienpruvot@hotmail.fr

Crossfit kids är ett styrke- och konditionsprogram särskilt utformat för barn och ungdomar som hjälper dem att utveckla en livslång kärlek till hälsa, fitness och idrott.

CROSSFIT TEENS

Teens är crossfit träning för ungdomar 12 – 16 år på ungdomarnas egna villkor. Träningen bedrivs terminsvis, med träningar onsdagar kl. 17.00 – 18.00 samt söndagar kl. 10.30 – 12.00 och har Mika som coach. När man närmar sig den övre åldern i teens, kan börja vara med på de “vanliga” passen – stäm av med Mika.

Är man intresserad av att börja eller vill veta mer så maila info@421crossfit.se

Övningar som bland annat ingår är: # Clean & Jerk # Box Jump # Assualt Bike # Row # Rope Climb # WOD # Wallball # Kettlebell Swing # AMRAP # Deadlift # Pull-up # Ring Row # Wall Climp # Och många fler