HEM

421 är ett familjärt ställe där individer utvecklas i tillsammans. 421 har en bra stämning där man känner glädje, gemenskap och kärlek till träning, varandra och boxen. För många är 421 ett andra hem, med skönt vardagskaos. Vi hälsar hela tiden nya medlemmar välkomna!